Pro Deo en inkomensgrenzen

Wanneer u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt, kan u mogelijks gebruik maken van Juridische Tweedelijnsbijstand. Wanneer u uw dossier aan ons toevertrouwt, zullen wij samen met u nagaan of u in aanmerking komt voor een dergelijke Tweedelijnsbijstand. De inkomensgrenzen worden jaarlijks aangepast en zijn terug te vinden op de website van de Orde van Advocaten. Wanneer […]