Menu

Juridisch

Links en nuttige documenten

Orde van Vlaamse Balies Balie Limburg Hoven en Rechtbanken Federale Bemiddelingscommissie Kruispuntbank van Ondernemingen Dienst voor Allimentatievorderingen (DAVO)

Handig, Juridisch, Weetjes

Pro Deo en inkomensgrenzen

Wanneer u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt, kan u mogelijks gebruik maken van Juridische Tweedelijnsbijstand. Wanneer u uw dossier aan ons toevertrouwt, zullen wij samen met u nagaan of u in aanmerking komt voor een dergelijke Tweedelijnsbijstand. De inkomensgrenzen worden jaarlijks aangepast en zijn terug te vinden op de website van de Orde van Advocaten. Wanneer […]

Handig, Juridisch