Menu

Hoe werken we?

Onze waarden & aanpak

Transparant​

Wij hanteren een volledig transparant beleid in ons kantoor. Dit zowel betreffende de behandeling van uw dossier, als wat betreft de kosten en erelonen. Wij houden u stipt op de hoogte van de acties die ondernomen worden en u kan op elk ogenblik een inzage krijgen in uw dossier. Omtrent kosten en erelonen worden in een eerste gesprek duidelijke afspraken gemaakt. Op deze manier kunnen er geen misverstanden ontstaan. Rechttoe rechtaan. ​

Eerlijk in advies en aanpak

Een advocaat is steeds de eerste rechter in een geschil. Wanneer u uw dossier aan ons voorlegt, zullen wij steeds een eerlijk en juridisch gefundeerd advies geven, gebaseerd op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, maar ook op onze eigen ervaringen. Wij willen u zeker niet onnodig op kosten jagen of u dingen beloven die niet waar te maken zijn. Wij gaan er dan ook van uit dat u het meeste gebaat bent bij een eerlijk advies en dragen dit principe hoog in het vaandel.

Snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening

Wij streven naar een vlotte afhandeling van uw dossier, zonder in te boeten aan kwaliteit. Uw dossier zal met bijzondere aandacht worden behandeld, waarbij uw belangen de hoogste prioriteit genieten.

Out of the box

Omdat een juridisch geschil zich zeer zelden beperkt tot één bepaalde rechtstak, geloven wij dat wij als allround kantoor een grote troef in handen hebben. U komt bij ons met een specifieke vraag, maar de oplossing van uw probleem ligt vaak elders dan op het eerste zicht zou lijken. Omdat wij diverse rechtsmateries behandelen, trachten wij altijd verder te kijken dan de details van uw specifiek vraagstuk. Mogelijks kunnen uw persoonlijke of zakelijke situatie nog bijkomende noden of opties creëren, die een (on)rechtstreekse invloed kunnen hebben op uw dossier. Wij denken graag met u mee, zonder daarbij noodzakelijk beperkt te worden door de contouren van uw specifieke vraag.