Menu

Blog pagina

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet. Bent u nog mee?

Onze wetgever zit niet stil en dat zal ook u als huurder of verhuurder van een onroerend goed geweten hebben. Op 1 januari 2019 is immers de nieuwe regelgeving omtrent de woninghuur in werking getreden. We lichten voor u graag de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet toe. Eerst en vooral: is deze nieuwe […]

Geen categorie

Links en nuttige documenten

Orde van Vlaamse Balies Balie Limburg Hoven en Rechtbanken Federale Bemiddelingscommissie Kruispuntbank van Ondernemingen Dienst voor Allimentatievorderingen (DAVO)

Handig, Juridisch, Weetjes

Pro Deo en inkomensgrenzen

Wanneer u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt, kan u mogelijks gebruik maken van Juridische Tweedelijnsbijstand. Wanneer u uw dossier aan ons toevertrouwt, zullen wij samen met u nagaan of u in aanmerking komt voor een dergelijke Tweedelijnsbijstand. De inkomensgrenzen worden jaarlijks aangepast en zijn terug te vinden op de website van de Orde van Advocaten via […]

Handig, Juridisch

U kan uiteraard steeds geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie of om een afspraak te maken. Ons kantoor is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, telkens tussen 8u30 en 18u00.

Contact met ons?