Menu

Bemiddeling

Een alternatieve vorm van geschillenbeslechting

Met Mter. Evelien Derwael heeft ons kantoor een eigen erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken in huis.

Een bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting, waarop door onze wetgever steeds meer en meer wordt ingezet. Dergelijke bemiddelingen bieden vele voordelen. Vooreerst zal via een bemiddeling getracht worden om de communicatie tussen de partijen te herstellen. Voor veel mensen zal het immers belangrijk zijn dat men nadien nog met elkaar door één deur kan (denk maar aan burenrelaties, commerciële relaties, familiebanden, …).

Wanneer men een geschil voorlegt aan een rechtbank, wordt er vaak gedacht in termen van winnen en verliezen, hetgeen de verstandhouding tussen de partijen zeker niet ten goede zal komen.

Wanneer u echter opteert voor een bemiddeling, blijft u zelf baas van uw dossier. U kent uw situatie het beste en u bent dan ook het beste geplaatst om zelf naar oplossingen te zoeken. Wij geloven dan ook sterk in het eigen vermogen van mensen om zelf hun conflicten op te lossen, zonder de tussenkomst van een rechter.

Tijdens de bemiddeling wordt ervoor gezorgd dat u enerzijds inzicht zal krijgen in de belangen en de behoeften van de andere partij, maar anderzijds ook dat de andere partij inzicht zal krijgen in uw belangen en behoeften. Communicatie tussen partijen en het herstellen daarvan is de sleutel tot een geslaagde bemiddeling. Nadien wordt er samen gezocht naar een aanvaardbare oplossing, die tegemoetkomt aan alle belangen en behoeften.

Een bemiddeling is steeds vrijwillig. U kiest zelf of u al dan niet wenst deel te nemen in een bemiddeling en u kan er bovendien ook op eender welk ogenblik mee stoppen.

Bovendien is alles wat in het kader van een dergelijke bemiddeling wordt meegedeeld gedekt door de vertrouwelijkheid van de bemiddeling. Deze zaken zullen nadien, als het toch tot een gerechtelijke procedure zou komen, nooit tegen u gebruikt kunnen worden.

Een bemiddeling kan bovendien ook tijd- en kostenbesparend zijn.

Kosten worden vaak verdeeld tussen de verschillende partijen, tenzij u daaromtrent iets anders overeenkomt. Vaak worden geschillen bovendien al na één of enkele bemiddelingssessies opgelost, waardoor een oplossing sneller wordt bereikt dan bij een procedure die soms maandenlang of zelfs jarenlang kan aanslepen (hetgeen natuurlijk ook een invloed heeft op het kostenplaatje van uw geschil).

Wees slim en kies voor een bemiddeling.

Voor meer informatie omtrent bemiddeling of om een afspraak te maken voor een eerste bemiddelingssessie, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met Mter. Evelien Derwael.

Telefonisch: +32 468 28 11 91
Per e-mail: evelien@knapenadvocaten.be